Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2013

Samorząd terytorialny - podstawowe informacje

Samorząd jest formą administracji zdecentralizowanej. Posiada osobowość prawną i ma obligatoryjny charakter. To ustalony prawem zakres kompetencji do samodzielnego rozstrzygania spraw określonej społeczności, reprezentowania jej interesów wobec organów państwa i wykonywania zadań określonych przez ustawy. Polega na wydzieleniu z zakresu władzy państwa pewnej dziedziny spraw i powierzeniu ich samodzielnego rozwiązywania tej grupie społecznej, której sprawy te przede wszystkim dotyczą. Mówiąc najoględniej, samorząd to sprawowanie administracji przez samych zainteresowanych.

Zainteresowanie samorządami wynika z chęci do uczynienia demokracji mniej biurokratyczną, mniej pośrednią, stanowi odpowiedź na brak możliwości urzeczywistnienia demokracji bezpośredniej. Wyróżnia się dwa rodzaje samorządu:

Przywództwo polityczne

Zarządzanie - działanie polegające na dysponowaniu zasobami ludzkimi w taki sposób, aby osiągnąć określony cel.
Przywództwo - dowodzenie, możliwość kierowania grupami; związane jest z osobistą odpowiedzialnością i osobistym działaniem; zdolność do kierowania dużymi strukturami lub zbiorowościami społecznymi, jak również do inspirowania działalności innych ludzi.

Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa

Otoczenia rynkowe to ogół czynników wpływających na zdolność przedsiębiorstwa do zaspokojenia potrzeb klientów w sposób umożliwiający mu osiąganie zysku. Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa dzieli się na:  - bezpośrednie (mikrootoczenie, otoczenie bliższe); - pośrednie (makrootoczenie, otoczenie dalsze). 
Otoczenie bliższe (mikrootoczenie) – tworzą formalnie równorzędne podmioty rynkowe, z którymi przedsiębiorstwo wchodzi w różnorodne relacje transakcyjne i konkurencyjne. Do elementów otoczenia bliższego należą: dostawcy – zaopatrują przedsiębiorstwo w dobra związane z podstawowym obszarem działalności; pośrednicy – wspierają, przedsiębiorstwo w procesie dystrybucji oraz świadczą na jego rzecz usługi; konkurenci – rywalizują z przedsiębiorstwem na rynku i decydują o jego pozycji. Są głównym źródłem zagrożenia na rynku, a swoimi działaniami mobilizują firmę do efektywnego zarządzania; odbiorcy – są końcowym ogniwem oferty marketingowej przedsiębiorstwa i dzielą się na odbiorców indywidualn…

Od autorytaryzmu do demokracji

5 WZORÓW PRZECHODZENIA OD AUTORYTARYZMU DO DEMOKRACJI:

cykliczny (Turcja, Nigeria) - problemy gospodarcze sprawiają, że koalicja popierająca władzę autorytarną rozpada się, wskutek czego władza autorytarna przestaje istnieć;drugiej próby (Hiszpania, Portugalia, Czechy, Polska) - kraje o systemie autorytarnym przechodziły do demokracji, nie sprawdzała się ona jednak ze względu na problemy gospodarcze. Następował na jakiś czas powrót do rządów autorytarnych, dopiero przy drugiej próbie do ustroju demokratycznego;demokracja przerywana (Indie, Urugwaj) - kraje, w których powstały systemy demokratyczne i przetrwały długi okres, ale doszło do załamania i procesy demokratyczne uległy zawieszeniu. Mimo to długie doświadczenie uniemożliwiło przywódcom narzucenie autorytaryzmu;bezpośrednie przejście - nagła gwałtowna zmiana: od stabilnego systemu autorytarnego do stabilnego systemu demokratycznego;dekolonizacyjny - demokratyczne państwo narzuca instytucje demokratyczne swoim koloniom. Z czasem …

Bądź na bieżąco

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Weebly Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblerze Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinterest Introwertyczka na We♥it Introwertyczka na Bloglovin Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Pingerze Introwertyczka na Filmwebie Forum dla Ciebie Introwertyczka na Disqusie Napisz do mnie Subskrybuj blog
Kopiowanie wierszy i opowiadań jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.