Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2015

Kultura fizyczna i elementy kultury fizycznej

Kultura - jeden z czynników narodowotwórczych; ogół materialnych i niematerialnych wytworów człowieka; wszystko to, co nie powstało na drodze naturalnej, ale jest rezultatem działania ludzi. Kultura jest wytworem zbiorowym społeczności, jest związana i wynika z warunków, w jakich ludzie produkują środki zaspokajania potrzeb.

Kultura fizyczna - wiedza, wartości, zwyczaje, działania podejmowane dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, a także dla zachowania oraz przywracania jego zdrowia; część kultury społeczeństwa związana z rozwojem fizycznym człowieka, ze sprawnością, wydolnością fizyczną, z dbałością o zdrowie i piękne ciało; wartości, które wiążą się z fizyczną postacią i fizycznym funkcjonowaniem człowieka, zarówno w jego subiektywnym odczuciu, jak i w obrazie społecznie obiektywnym. Wartości te odnoszą się do zdrowia, budowy i postawy ciała, odporności, sprawności wydolności, urody.

4 działy kultury fizyczne…

Wewnętrzna struktura organizacyjna sądów

Wewnętrzną strukturę organizacyjną sądów określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych. 
Rozdział 4 § 13 ust. 2 mówi o tym, iż "liczba sędziów lub referendarzy sądowych tworzonego wydziału nie powinna być mniejsza niż 5 sędziów lub referendarzy sądowych, łącznie z przewodniczącym". Liczba wydziałów w sądzie jest uzależniona od liczby i rodzaju spraw należących do właściwości sądu oraz limitu etatów sędziów i asesorów sądowych, jak również liczby referendarzy sądowych. Poszczególne wydziały sądu oznacza się kolejnymi liczbami rzymskimi. Całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych kieruje przewodniczący wydziału (§ 57).
Rozdział 4 § 20 ust. 1 oznajmia, iż każdy wydział w sądzie musi posiadać sekretariat. Sekretariatem wydziału kieruje kierownik sekretariatu. Kierownik sekretariatu wydziału odpowiada m. in. za przechowywanie i używanie pieczęci wydanych do użytku wydziału (§ 11 ust. 4) o…

Bądź na bieżąco

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Weebly Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblerze Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinterest Introwertyczka na We♥it Introwertyczka na Bloglovin Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Pingerze Introwertyczka na Filmwebie Forum dla Ciebie Introwertyczka na Disqusie Napisz do mnie Subskrybuj blog
Kopiowanie wierszy i opowiadań jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.