Przejdź do głównej zawartości

Władza - podstawowe informacje

Władza - zdolność narzucania i egzekwowania decyzji; wpływanie na ludzi tak, aby zachowywali się w określony sposób; możliwość narzucania pewnych zachowań i realizowania własnej woli, nawet wbrew oporowi pozostałych uczestniczących w działaniu osób. Funkcją władzy jest ochrona wspólnoty przed zagrożeniami. Sprawowanie władzy wiąże się z kontrolą, możliwością kontroli. 

Cechy władzy:


- przewaga
- rządzenie
- dominacja
- narzucanie własnego zdania
- ustalanie reguł i egzekwowanie ich
- odpowiedzialność

Rodzaje władzy:
- prawomocna - znajduje się w rękach osób postrzeganych jako uprawnionych bądź mających predyspozycje do jej sprawowania;
- nieprawomocna - opiera się na przymusie, stosowaniu siły w celu uzyskania uległości.
Rodzaje władzy wg Maxa Webera:
- tradycyjna - mająca autorytet dawności;
- legalna - oparta na przeświadczeniu, że posłuszeństwo wynika z samego faktu istnienia prawa;
- charyzmatyczna - niestabilna, ma charakter przejściowy, często jest efektem rewolucji, ma tendencję do stawania się niedemokratyczną. Jest to władza oparta na autorytecie.

Charyzma sytuacyjna - celem przywódcy jest rozwiązanie konfliktu.
Więdnąca charyzma - z czasem zanika zdolność lidera do wywoływania stanu posłuszeństwa.

Aspekty władzy:
Władza dystrybutywna - wygrana jednej strony musi wiązać się ze stratą drugiej strony.
Władza kolektywna - możliwość współpracy między stronami może zwiększyć ich władzę nad stroną trzecią.

Wymiary stosunku do władzy:
- aktywiści - silnie zainteresowani własnym udziałem w polityce, jak również samą polityką, dobrze o niej poinformowani;
- kompetentni obserwatorzy - dobrze poinformowani, zainteresowani polityką, obojętni wobec własnego w niej udziału;
- kompetentni krytycy - ich stosunek do polityki jest zdecydowanie negatywny. Wobec polityki żywią silnie negatywne postawy;
- pasywni obywatele - dobrze poinformowani, ale niezainteresowani polityką. Ich poinformowanie wynika jedynie z miejsca zajmowanego w społeczeństwie;
- apolityczni wyobcowani - nie interesują się polityką, mają wysoce negatywny stosunek do własnego udziału w polityce, niewiele o niej wiedzą.

Racje psychologiczne skłaniające ludzi do poszukiwania władzy lub udziału we władzy:
- egocentryczne - koncentrują się na własnej osobie działającego;
- socjocentryczne - koncentrują się na szerszej grupie ludzi.
Stosunek jednostki do władzy:
- autoteliczny - władza jest ceniona ze względu na jej zalety;
- instrumentalny - władza jest ceniona ze względu na to, co można dzięki niej osiągnąć;
- egocentryczny autoteliczny - władza jako zabawa, panowanie nad innymi;
- egocentryczny instrumentalny - władza jako źródło pieniędzy;
- socjocentryczny instrumentalny - władza jako służba społeczna.

Władza może nagradzać, karać, używać presji siłowej (przymusu). Może również żądać ofiary z życia w określonych sytuacjach. Granicą polityki jest ofiara z życia.

Komentarze

Bądź na bieżąco

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Weebly Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblerze Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinterest Introwertyczka na We♥it Introwertyczka na Bloglovin Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Pingerze Introwertyczka na Filmwebie Forum dla Ciebie Introwertyczka na Disqusie Napisz do mnie Subskrybuj blog
Kopiowanie wierszy i opowiadań jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.