Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2013

Agresja i asertywność

Agresja - impulsywne zachowanie, niejednokrotnie podyktowane frustracją, zmierzające do zadania bólu, cierpienia, a także do wyrządzenia szkody istocie żywej, a niekiedy nawet sobie (samoagresja, autoagresja).
Agresja instrumentalna - akt agresji służący osiągnięciu określonego celu. Nie musi tu występować gniew, złość.
Frustracja - stan emocjonalny jednostki wywołany niemożnością zaspokojenia popędów (frustracja pierwotna) bądź też niemożnością realizacji celów i dążeń (frustracja wtórna). Charakteryzuje się poczuciem zagrożenia, bezsensowności wszelkich działań i zniechęcenia. Frustracja często jest przyczyną agresji, lecz może być także czynnikiem pobudzającym do uczenia się nowych, bardziej skutecznych form zachowania.
Agresja przemieszczona - zastępcze zranienie istoty żywej w sytuacji niemożności "wyładowania się" na osobie stanowiącej rzeczywiste źródło pobudzenia i agresji.
Agresja ochronna - jest spowodowana koniecznością obrony samego siebie.

Prawo buszu

Rzeczywistość to
Niezwykle surowa nauczycielka

Za złe karze, lecz
Dobre rzadko dostrzega

Nie uznaje kompromisów
Nigdy nie wybacza

Nie daje drugiej szansy,
Możliwości poprawy na lepszą ocenę

Kto raz został wyrzucony z jej lekcji,
Już nigdy
Nie będzie mógł wrócić do klasy

Możesz płakać, błagać,
Krzyczeć i padać na kolana

Nic to nie zmieni
Jej to nie wzruszy

Ona nie potrzebuje licznej grupy
Wystarczy jej wewnętrzny regulamin

Zbiór wielu zasad
Spisanych na białej kartce

Niekiedy zbyt wielu

Rekreacja ruchowa

Rekreacja (łac. recreo – odnowić, ożywić) - forma aktywności fizycznej, podejmowana dla wypoczynku oraz odnowy i doskonalenia sił psychofizycznych; wszelki ruch sportowy uprawiany w czasie wolnym, dla wypoczynku, rozrywki, rozwoju swojej osobowości, bez nastawiania się przede wszystkim na osiąganie maksymalnych wyników sportowych, niezbyt męczący, a przynoszący odprężenie, radość i przyjemność. Celem zaś jest zaspokojenie potrzeby ruchu niezbędnego dla zdrowia, równoważenie dobowego bilansu energetycznego ustroju, dla sprawności i kondycji fizycznej, dla osiągnięcia przyjemności z wysiłku fizycznego. Termin „rekreacja” służy do określenia różnorakich form aktywności podejmowanych poza obowiązkami zawodowymi, domowymi i społecznymi dla odpoczynku, rozrywki i samodoskonalenia.

Strona na fb

Jak widać z boku tego bloga i pozostałych blogów, wczoraj założyłam stronę na facebooku związaną z moją działalnością w przestrzeni wirtualnej, która skupia się przede wszystkim właśnie na aktywności w blogosferze. Będę tam umieszczać głównie (lecz nie tylko) informacje o nowych postach na blogach, czyli podobnie tak, jak teraz na pozostałych stronach społecznościowych. Jako osoba bojąca się zmian bardzo długo nie mogłam przekonać się do założenia "fanpejdża" na fb, ale w końcu doszłam do wniosku, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Zatem zapraszam do polubienia mojej nowej strony i przypominam o tym, że można również obserwować moje internetowe poczynania na google plus oraz na twitterze i bloglovin. Jeżeli jesteście ciekawi, co u mnie nowego i przy okazji chcecie pomóc w promocji, to dołączcie do któregoś z moich profili. Korzystając z okazji dodam, że na chomiku w chwili obecnej znajduje się 1,29 GB transferu za free. I nie bójcie się zostawiać komentarzy zarówno …

Antropopresja

Antropopresja - negatywny wpływ wywierany na środowisko przez działalność człowieka i wytwory jego działalności; sposoby negatywnego oddziaływania człowieka na otaczające go środowisko przyrodnicze.
Człowiek może powodować przekształcenia w ekosystemach bezpośrednio poprzez różne działania gospodarcze, które nieuchronnie prowadzą do zmian w środowisku, lub pośrednio, przez czynniki, które wynikają z działalności człowieka nie zakładającej ingerencji w środowisko. Rozwój techniki, industrializacja, urbanizacja i eksplozja demograficzna często stanowią przyczynę dewastacji ekosystemów naturalnych. Intensyfikacja działalności ludzkiej, rozwój społeczeństwa, rozwój cywilizacji spowodowały zakłócenia ukształtowanej od wieków równowagi ekologicznej, powstanie całego szeregu czynników, które w sposób negatywny oddziałują na przyrodnicze elementy środowiska. Należą do nich m. in. niszczenie naturalnych ekosystemów w celu pozyskiwania nowych terenów na budowę miast, wsi, fabryk, ciągów komunika…

Kanon demokratyczny

Uznaje się, że lud jest podmiotem suwerenności, on stanowi prawo i w jego imieniu stanowi się prawo;Pluralizm polityczny, prawo wyrażania poglądów, realizacji pomysłów;Legalizm - władza musi być sprawowana i wybierana zgodnie z prawem;Władza musi być podzielona;Niezbędne jest społeczeństwo obywatelskie - samorząd terytorialny, organizacje, stowarzyszenia, związki zawodowe;Procedury powoływania elit politycznych, które są: zgodne z prawem, pokojowe, cykliczne;Rządy większości przy poszanowaniu praw mniejszości;Suweren wybiera przedstawicieli (wybory).Formy demokracji:

Zasady państwa demokratycznego

1. Zasada suwerenności narodu- jest podstawową zasadą państwa demokratycznego. Oznacza, iż źródłem władzy jest naród, władza w państwie należy do narodu (w znaczeniu politycznym termin "naród" stosowany jest jako swego rodzaju symbol i odnosi się do ogółu obywateli zamieszkujących w danym państwie). Obywatele uczestniczą w cyklicznych wyborach, a więc kreują ośrodki władzy. Bezpośrednio regulują też najważniejsze państwowe kwestie, czynią to w głosowaniu ludowym (referendum). Mogą także skorzystać z innych form demokracji bezpośredniej: inicjatywy ludowej (wniesienie do parlamentu przez określoną liczbę obywateli projektu ustawy) lub weta ludowego (sprzeciw wobec uchwalonej ustawy). W warunkach demokracji możliwe jest również prawo do obywatelskiego nieposłuszeństwa, np. manifestacji, demonstracji, petycji, strajku, pochodu lub odmowy respektowania praw uznanych za niesprawiedliwe. 2. Zasada pluralizmu politycznego- odnosi się do funkcjonowania systemu partyjnego i oznacza wi…

Przedsiębiorczość

    Przedsiębiorczość jest określana jako zespół cech charakteryzujących pewną grupę społeczną nazywaną przedsiębiorcami. Jest to także zespół odpowiednich i właściwych tylko dla tej grupy zachowań. Przedsiębiorczość określa działania zmierzające do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych firmy. W praktyce pojęcie "przedsiębiorczość" rozumiane jest jako forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Główne cechy przedsiębiorców to przede wszystkim umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka. Innymi słowy przedsiębiorczość to zdolność do tego, aby być przedsiębiorczym, podatność na innowacje i skłonność do ryzyka w warunkach niepewności, posiadanie ducha inicjatywy, obrotność, rzutkość i zaradność, a także poszukiwanie zmian. Można ją określić jako wszelkie działania i przedsięwzięcia, związane z dążeniem do zy…

Bądź na bieżąco

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Weebly Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblerze Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinterest Introwertyczka na We♥it Introwertyczka na Bloglovin Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Pingerze Introwertyczka na Filmwebie Forum dla Ciebie Introwertyczka na Disqusie Napisz do mnie Subskrybuj blog
Kopiowanie wierszy i opowiadań jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.