Przejdź do głównej zawartości

Agresja i asertywność

Agresja - impulsywne zachowanie, niejednokrotnie podyktowane frustracją, zmierzające do zadania bólu, cierpienia, a także do wyrządzenia szkody istocie żywej, a niekiedy nawet sobie (samoagresja, autoagresja).

Agresja instrumentalna - akt agresji służący osiągnięciu określonego celu. Nie musi tu występować gniew, złość.

Frustracja - stan emocjonalny jednostki wywołany niemożnością zaspokojenia popędów (frustracja pierwotna) bądź też niemożnością realizacji celów i dążeń (frustracja wtórna). Charakteryzuje się poczuciem zagrożenia, bezsensowności wszelkich działań i zniechęcenia. Frustracja często jest przyczyną agresji, lecz może być także czynnikiem pobudzającym do uczenia się nowych, bardziej skutecznych form zachowania.

Agresja przemieszczona - zastępcze zranienie istoty żywej w sytuacji niemożności "wyładowania się" na osobie stanowiącej rzeczywiste źródło pobudzenia i agresji.

Agresja ochronna - jest spowodowana koniecznością obrony samego siebie.


Asertywność - zachowanie, które nie nosi znamion ani agresji ani uległości; umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą; uczciwe, bezpośrednie i stanowcze wyrażanie wobec innej osoby swoich uczuć, postaw, opinii lub pragnień w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie, pragnienia i prawa drugiej osoby; umiejętność wyrażania własnych praw bez naruszania i przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych ludzi. Zachowanie asertywne pomaga w osiągnięciu celów i wolne jest od niepokoju. Asertywność współwystępuje z ludzkimi kompetencjami radzenia sobie z wymaganiami stawianymi przez życie. Wysoki poziom asertywności zapewnia skuteczne funkcjonowanie w relacjach z innymi osobami, umiejętność adaptacji do wymagań społeczno-kulturowych, wytrwałe dochodzenie do realizacji celów osobistych. Ponadto asertywność jest częścią składową inteligencji emocjonalnej, a zatem zachowania asertywne przesądzają o jakości komunikacji i w związku z tym pozwalają łatwiej nawiązywać interakcje społeczne. 

Właściwościami, które pomagają wykształcić asertywność, są: silny typ układu nerwowego, odporność na stres i aktywność, czyli skłonność do działania. Osoby aktywne mają większe szansę na nauczenie się zachowań asertywnych, a co za tym idzie- lepiej komunikują się z otoczeniem. Właściwościami, które utrudniają wykształcenie asertywności, są: słaby typ układu nerwowego, introwertyzm, zamknięcie na nowe doświadczenia i neurotyzm. Ponadto większą szansę na to, żeby mieć niską asertywność, mają osoby, które miały rodzica tyrana. Inne przyczyny niskiej asertywności to: brak pewności siebie, niska samoocena, brak szacunku dla siebie lub innych, niska odpowiedzialność za siebie, mniejsza umiejętność zadawania pytań, mniejsza umiejętność słuchania innych.

Techniki asertywności:
  1. Technika pękniętej płyty - polega na tym, żeby po wypowiedzi osoby atakującej nas powtarzać aż do skutku zwrot "NIE". Aby ta technika była skuteczna, musimy spełnić następujące warunki: kontakt wzrokowy, silne brzmienie głosu, tonacja wznosząca.
  2. Technika zasłony z mgły - polega na wypowiadaniu słów, które są potwierdzeniem zarzutów pod naszym adresem.

Bądź na bieżąco

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Weebly Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblerze Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinterest Introwertyczka na We♥it Introwertyczka na Bloglovin Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Pingerze Introwertyczka na Filmwebie Forum dla Ciebie Introwertyczka na Disqusie Napisz do mnie Subskrybuj blog
Kopiowanie wierszy i opowiadań jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.