Przejdź do głównej zawartości

Od autorytaryzmu do demokracji

5 WZORÓW PRZECHODZENIA OD AUTORYTARYZMU DO DEMOKRACJI:

 • cykliczny (Turcja, Nigeria) - problemy gospodarcze sprawiają, że koalicja popierająca władzę autorytarną rozpada się, wskutek czego władza autorytarna przestaje istnieć;
 • drugiej próby (Hiszpania, Portugalia, Czechy, Polska) - kraje o systemie autorytarnym przechodziły do demokracji, nie sprawdzała się ona jednak ze względu na problemy gospodarcze. Następował na jakiś czas powrót do rządów autorytarnych, dopiero przy drugiej próbie do ustroju demokratycznego;
 • demokracja przerywana (Indie, Urugwaj) - kraje, w których powstały systemy demokratyczne i przetrwały długi okres, ale doszło do załamania i procesy demokratyczne uległy zawieszeniu. Mimo to długie doświadczenie uniemożliwiło przywódcom narzucenie autorytaryzmu;
 • bezpośrednie przejście - nagła gwałtowna zmiana: od stabilnego systemu autorytarnego do stabilnego systemu demokratycznego;
 • dekolonizacyjny - demokratyczne państwo narzuca instytucje demokratyczne swoim koloniom. Z czasem kraj uzyskuje niepodległość i nie wyzbywa się instytucji i praktyk demokratycznych.


Demokratyzacja - zmiany systemowe, które prowadzą od autorytaryzmu do demokracji.

Demokracja - pojęcie określające trwanie systemu demokratycznego (po procesie demokratyzacji).

Fala demokratyzacji - grupa przemian z niedemokratycznych do demokratycznych systemów politycznych w określonym czasie.


Reakcje przywódców autorytarnych na demokratyzację:
 • nieprzyjmowanie tego faktu do wiadomości;
 • nasilenie represji;
 • konflikt międzynarodowy poprzez wywołanie nacjonalizmu;
 • pozory systemu demokratycznego (partie wyborcze, pozory wolnych wyborów).

Demokracja ograniczona - mniejszości wyłącza się z demokracji.

Pseudodemokracja (demokracja fasadowa) - istnieją instytucje demokratyczne, ale nie odgrywają one większej roli.


Modele zmian systemów państwowych (ustrojowych):
 • negocjowana zmiana systemu - pokojowa zmiana; nie jest możliwa w krajach totalitarnych; wśród władzy istnieje orientacja reformatorska, chcą udoskonalać system;
 • kapitulacja i oddanie władzy przez rządzących (Argentyna, NRD, Czechosłowacja);
 • rewolucja (Rosja, Francja, Rumunia);
 • próba reformowania systemu bez udziału i współpracy opozycji;
 • rozpad państwa wielonarodowego (ZSRR, Jugosławia) - mniejszości narodowe buntują się.

Depolityzacja - społeczeństwo nie jest dopuszczane do polityki, władza ma monopol na tworzenie polityki i uczestnictwo w niej. Nie ma możliwości kontroli władzy.

Militaryzacja instytucji państwa - kontrolę nad instytucjami państwa przejmuje wojsko lub służby bezpieczeństwa. Ulegają one polityzacji.

Bądź na bieżąco

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Weebly Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblerze Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinterest Introwertyczka na We♥it Introwertyczka na Bloglovin Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Pingerze Introwertyczka na Filmwebie Forum dla Ciebie Introwertyczka na Disqusie Napisz do mnie Subskrybuj blog
Kopiowanie wierszy i opowiadań jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.