Przejdź do głównej zawartości

Kultura polityczna

Kultura - jeden z czynników narodowotwórczych; ogół materialnych i niematerialnych wytworów człowieka; wszystko to, co nie powstało na drodze naturalnej, ale jest rezultatem działania ludzi. Kultura jest wytworem zbiorowym społeczności, jest związana i wynika z warunków, w jakich ludzie produkują środki zaspokajania potrzeb.

Kultura polityczna - całokształt postaw, relacji, norm, wzorów zachowań obecny w stosunkach władzy. Kultura polityczna reguluje wzajemne stosunki między rządzonymi i rządzącymi. Stan kultury politycznej, jej treść i formy, określa aktywność polityczną danego społeczeństwa oraz stopień zaangażowania w realizację celów i zadań stawianych przez władzę polityczną. Do kultury politycznej zalicza się zbiór reguł nienormatywnych należących do podsystemu normatywnego (regulacyjnego) wchodzącego w skład systemu politycznego.

Istnieją trzy typy kultur politycznych:


  1. zaściankowa (charakteryzuje ją małe zainteresowanie zagadnieniami politycznymi);
  2. poddańcza (jej uczestnicy mają wprawdzie wiedzę o istnieniu władzy centralnej, ale z różnych względów nie angażują się w działalność polityczną);
  3. uczestnicząca (obywatele dążą do uzyskania pełnej wiedzy o życiu politycznym i pragną w nim aktywnie uczestniczyć).

Oprócz kultury politycznej do reguł nienormatywnych zaliczamy również: świadomość polityczną, tradycję polityczną, praktykę prawną i polityczną.

Świadomość polityczna - rodzi się jako konsekwencja światopoglądu. Ten zaś jest oparty na przekonaniach politycznych wynikających z określonej ideologii.

Świadomość prawna - stan faktyczny, który dotyczy poziomu znajomości prawa przez obywateli oraz poziomu akceptacji prawnej.

Bądź na bieżąco

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Weebly Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblerze Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinterest Introwertyczka na We♥it Introwertyczka na Bloglovin Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Pingerze Introwertyczka na Filmwebie Forum dla Ciebie Introwertyczka na Disqusie Napisz do mnie Subskrybuj blog
Kopiowanie wierszy i opowiadań jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.