Przejdź do głównej zawartości

Podział terytorialny kraju

Podział terytorialny (administracyjny) kraju - ma strukturę szczeblową. Wyróżnia się 3 rodzaje podziału terytorialnego:
 1. Zasadniczy (podstawowy, ogólny) - tworzony jest dla organów podstawowych, odgrywających w terenie główną rolę i posiadających kompetencje ogólne.
 2. Pomocniczy - tworzony jest dla organów pomocniczych w stosunku do organów podstawowych, np. dzielnice, osiedla.
 3. Specjalny (w celach specjalnych) - tworzony jest dla wyspecjalizowanych działów administracji rządowej i dostosowany jest do specyfiki tych działów, np. dla celów wojskowych, dla celów administracji leśnej.
Podział terytorialny kraju jest kształtowany przez: • czynniki geograficzne;
 • czynniki historyczne;
 • czynniki narodowościowe;
 • czynniki wyznaniowe;
 • czynniki społeczne;
 • infrastruktura - drogi, linie kolejowe itd.
Podział administracyjny Polski w latach 1975-1998
Podział administracyjny Polski w latach 1975-1998
Samorząd terytorialny to organizacja mieszkańców, przymusowa korporacja prawa publicznego. Mieszkańcy z mocy prawa tworzą wspólnotę, względnie samodzielnie decydują o sprawach publicznych.

Cechy samorządu terytorialnego:
 • powstaje z mocy prawa i działa w granicach przez prawo określonych;
 • wszyscy mieszkańcy są członkami wspólnoty;
 • posiada własną organizację określoną przez ustawę i statut;
 • posiada prawo dysponowania własnym majątkiem;
 • określa swój budżet;
 • jest podmiotem prawa publicznego i prywatnego;
 • decyzje podejmuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność;
 • korzysta z sądowej ochrony samodzielności.
Podstawową cechą lokalnego rozwoju gospodarczego powinien być trwały i samopodtrzymujący się wzrost gospodarczy (rozwój zrównoważony).
Podział administracyjny Polski od 1999 roku
Podział administracyjny Polski od 1999 roku

Bądź na bieżąco

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Weebly Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblerze Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinterest Introwertyczka na We♥it Introwertyczka na Bloglovin Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Pingerze Introwertyczka na Filmwebie Forum dla Ciebie Introwertyczka na Disqusie Napisz do mnie Subskrybuj blog
Kopiowanie wierszy i opowiadań jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.