Przejdź do głównej zawartości

Marketing - podstawowe informacje

Marketing - działalność polegająca na rozpoznawaniu, kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb odbiorców; zasady postępowania i rynkowe zachowania przedsiębiorcze określone przez dążenie do zdobycia przewagi konkurencyjnej poprzez maksymalizację zadowolenia konsumenta i nabywcy; zasób wiedzy, która częściowo ma charakter wiedzy pozytywnej, objaśniającej naturę zjawisk i procesów rozgrywających się pomiędzy przedsiębiorstwem (organizacją) i rynkiem, częściowo zaś – wiedzy normatywnej stanowiącej zbiór praktycznych zaleceń (zasad, metod, technik).

W ogólnym rozumieniu marketing zajmuje się potrzebami konsumenckimi. Jest to dyscyplina dynamiczna. Zmienia się wraz z upływem czasu, zmianami zachodzącymi w gospodarce, postępem cywilizacyjnym. Na przestrzeni lat i rozwoju technologicznego powstało mnóstwo nowych metod marketingowych.Pojęcie „marketing” pochodzi od angielskiego słowa „market” oznaczającego rynek. Rynekjest to fizyczne lub abstrakcyjne miejsce umożliwiające przeprowadzenie transakcji kupna i sprzedaży dóbr i usług, to zespół warunków pozwalających na kontakt osobom posiadającym dobra i usługi (producentów) z chętnymi do ich zakupu (klientami). Innymi słowy jest to przestrzeń, w której spotykają się podmioty zainteresowane wymianą posiadanych dóbr i usług (uczestnicy rynku). Podmiotami są tutaj sprzedający i kupujący, natomiast elementami przedmiotowymi- towary i środki pieniężne. Potrzeba istnienia rynku wynika z faktu, że ludzie posiadają nadmiar jednych dóbr przy niedoborze innych. Sprzedający, oferując swoje dobra tworzą podaż, a nabywcy, chcąc je zakupić reprezentują popyt na te dobra. Tak więc rynek pomaga ustalić optymalną dla konsumentów i producentów cenę i ilość. Nieodłącznym elementem rynku jest konkurencja. Konkurencja (łac. concurrentia – współzawodnictwo) to proces, w którym uczestnicy rynku dążą do realizacji swoich interesów poprzez przedstawienie jak najkorzystniejszej oferty. Kupujący konkurują, chcąc zdobyć ograniczoną ilość dóbr na rynku, natomiast sprzedający walczą o pieniądze kupujących.

Potrzeba - brak czegoś.
Podaż - ilość towaru, którą sprzedawcy są skłonni dostarczyć na rynek w określonym czasie.
Popyt - ilość towaru, którą nabywcy są skłonni kupić w określonym czasie przy ustalonej cenie.

Rywalizacja o klientów może mieć formą konkurencji cenowej (sprzedający oferuje atrakcyjniejsze ceny niż firmy konkurencyjne) lub konkurencji pozacenowej (konkurenci tak kształtują inne niż cena instrumenty oddziaływania na klienta - jakość produktu, styl, cechy wyrobu, jego parametry użytkowe, trwałość udzielanej gwarancji, znak firmowy, opakowanie, reklama, warunki sprzedaży, możliwość ratalnej sprzedaży itd., aby skłonić go do wyboru oferowanych produktów).

Bądź na bieżąco

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Weebly Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblerze Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinterest Introwertyczka na We♥it Introwertyczka na Bloglovin Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Pingerze Introwertyczka na Filmwebie Forum dla Ciebie Introwertyczka na Disqusie Napisz do mnie Subskrybuj blog
Kopiowanie wierszy i opowiadań jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.