Przejdź do głównej zawartości

Filozofia systemowa

Redukcjonizm - zakłada, że byty złożone najlepiej można zrozumieć wtedy, gdy rozłoży się je na elementy proste; oznacza wyjaśnianie procesów, zjawisk i działań złożonych przez sprowadzenie ich wyłącznie do zjawisk i procesów prostszych, stanowiących ich części składowe; sprowadzanie wszystkich funkcji i procesów do najprostszych praw. 

Proces - reguły i zmiany zachodzące w następujących po sobie stadiach rozwojowych; regularny przebieg następujących po sobie faktów pozostających ze sobą w związku przyczynowo-skutkowym.


Redukcjonizm został zakwestionowany w latach 20-tych XX wieku. Wprowadzono wtedy do nauki pojęcie systemu. Zauważono bowiem, że całość nie jest jedynie prostą sumą części.

System - zbiór elementów wzajemnie powiązanych ze sobą, tworzących pewną całość. Człowiek jest całością, wchodzi w interakcje z otoczeniem.

Psychologia interakcyjna - zakłada, że zachowania człowieka są wynikiem osobowości i sytuacji. Wyodrębnia w człowieku: wrażenia, wyobrażenia, spostrzeżenia.

Kultura - wszystko, co człowiek ma w sensie materialnym i kim jest w sensie duchowym; tożsamość człowieka, poczucie wartości.

4 istotne składniki kultury:
  1. Wiedza zimna (deklaratywna) - odpowiada na pytanie: Wiem, że...
  2. Wiedza gorąca (proceduralna) - odpowiada na pytanie: Wiem, jak...
  3. Normy reguł konstytutywnych - przepisy, założenia, projekty, przy pomocy których tworzymy instytucje. Dzięki regułom konstytutywnym kultura żyje, ludzie tworzą sztuczny świat.
  4. Reguły regulacyjne - normy, wartości, które mówią, jak należy funkcjonować w instytucjach stworzonych przez człowieka.
Psychologia społeczna - funkcjonowanie człowieka w sytuacji.

Sytuacja - fizyczni ludzie i wytwory kultury ludzkiej.

Definicja sytuacji - każdy akt interpretowania przez jednostkę sytuacji, w jakiej się akurat znalazła. Subiektywna ocena danych okoliczności działania ma obiektywne znaczenie dla konkretnego zachowania, jakie podejmujemy.

Bądź na bieżąco

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Weebly Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblerze Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinterest Introwertyczka na We♥it Introwertyczka na Bloglovin Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Pingerze Introwertyczka na Filmwebie Forum dla Ciebie Introwertyczka na Disqusie Napisz do mnie Subskrybuj blog
Kopiowanie wierszy i opowiadań jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.