Przejdź do głównej zawartości

Kultura fizyczna i elementy kultury fizycznej

Kultura - jeden z czynników narodowotwórczych; ogół materialnych i niematerialnych wytworów człowieka; wszystko to, co nie powstało na drodze naturalnej, ale jest rezultatem działania ludzi. Kultura jest wytworem zbiorowym społeczności, jest związana i wynika z warunków, w jakich ludzie produkują środki zaspokajania potrzeb.

Kultura fizyczna - wiedza, wartości, zwyczaje, działania podejmowane dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, a także dla zachowania oraz przywracania jego zdrowia; część kultury społeczeństwa związana z rozwojem fizycznym człowieka, ze sprawnością, wydolnością fizyczną, z dbałością o zdrowie i piękne ciało; wartości, które wiążą się z fizyczną postacią i fizycznym funkcjonowaniem człowieka, zarówno w jego subiektywnym odczuciu, jak i w obrazie społecznie obiektywnym. Wartości te odnoszą się do zdrowia, budowy i postawy ciała, odporności, sprawności wydolności, urody.

4 działy kultury fizycznej:


  1. Wychowanie fizyczne
  2. Rehabilitacja ruchowa
  3. Turystyka i rekreacja ruchowa
  4. Sport

Wychowanie - intencjonalne kształtowanie osobowości; świadome i celowe działanie pedagogiczne zmierzające do osiągnięcia względnie stałych skutków (zmian rozwojowych) w osobowości wychowanka.

Wychowanie fizyczne - proces przygotowania człowieka do uczestnictwa w kulturze fizycznej; proces kształtujący harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży; to dział wychowania, który stosując typowe dla siebie fizyczne środki wychowawcze, głównie ruch, stawia sobie za cel kształtowanie przede wszystkim biologicznej strony osobowości człowieka. Ma na celu rozwój i podtrzymanie sprawności oraz wytworzenie prawidłowych nawyków. Innymi słowy, wychowanie fizyczne to popularyzowanie wzorów, tworzenie różnorodnych modeli organizowania czasu wolnego, kształtowania nawyków, przyzwyczajeń i postaw. Głównym zadaniem wychowania fizycznego jest przygotowanie do uczestnictwa w rekreacji fizycznej.

Rehabilitacja ruchowa - dział fizjoterapii, w którym podstawową metodą postępowania jest aktywność fizyczna w formie różnych ćwiczeń ruchowych. Celem ćwiczeń jest jest usprawnianie narządu ruchu jako całości lub poszczególnych jego części, wyrabianie mechanizmów zastępczych, korekcja wad postawy, a także wpływanie na samopoczucie osoby rehabilitowanej.

Rekreacja ruchowa - jest formą aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych; aktywność ruchowa podejmowana w czasie wolnym dla wypoczynku, przyjemności i samodoskonalenia w formie ćwiczeń gimnastycznych (np. aerobic), ćwiczeń kondycyjnych, gier ruchowych i sportowych, pływania, spacerów, marszów itp. jako hobby; różnorakie formy aktywności podejmowane poza obowiązkami zawodowymi, domowymi i społecznymi, w celu odpoczynku, rozrywki i samodoskonalenia. 

Zatem rekreacja to nie tylko przyjemne spędzanie czasu wolnego, ale również wykorzystywanie go w sposób społecznie pożyteczny i aprobowany – konstruktywny dla dalszego rozwoju osobowości. Rekreacja posiada nie tylko wartości rozrywkowe, ale również wychowawcze.

Przez treści rekreacji ruchowej rozumiemy wszelki ruch sportowy uprawiany w czasie wolnym, dla wypoczynku, rozrywki, rozwoju swojej osobowości, bez nastawiania się przede wszystkim na osiąganie maksymalnych wyników sportowych, niezbyt męczący, a przynoszący odprężenie, radość i przyjemność. Celem zaś jest zaspokojenie potrzeby ruchu niezbędnego dla zdrowia, równoważenie dobowego bilansu energetycznego ustroju, dla sprawności i kondycji fizycznej, dla osiągnięcia przyjemności z wysiłku fizycznego.

Więcej informacji na temat rekreacji ruchowej znajduje się w tym oto poście.

Turystyka - zjawisko społeczno-ekonomiczne, polegające na okresowych wyjazdach poza miejsce stałego zamieszkania w celach wypoczynkowych, poznawczych lub dla uprawniania niektórych zamiłowań.

Sport - forma aktywności człowieka, mająca na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych; działalność ruchowa uprawiana systematycznie według pewnych reguł, odznaczająca się współzawodnictwem oraz tendencją do osiągania coraz lepszych wyników.

Bądź na bieżąco

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Weebly Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblerze Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinterest Introwertyczka na We♥it Introwertyczka na Bloglovin Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Pingerze Introwertyczka na Filmwebie Forum dla Ciebie Introwertyczka na Disqusie Napisz do mnie Subskrybuj blog
Kopiowanie wierszy i opowiadań jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.