Przejdź do głównej zawartości

System informacyjny

Każdy system działania tworzony jest przez trzy podstawowe podsystemy:

•system decyzyjny,
•system wykonawczy,
•system informacyjny - łączy powyższe podsystemy.

System - to celowy i uporządkowany zbiór elementów oraz relacji zachodzących między nimi.

System informacyjny - to system działania, którego zadaniem jest przetwarzanie informacji zgodnie z wymaganiami użytkownika, w celu zaspokojenia jego potrzeb informacyjnych. Celem działania tego systemu jest stworzenie informacyjnych warunków do podejmowania racjonalnych decyzji.


Informacja - to znaczenie wszelkich impulsów (sygnałów, bodźców) z otoczenia przyrodniczego lub społecznego odbierane (bezpośrednio lub pośrednio) i uświadamiane przez odbiorcę. Tworzy wiedzę i nadaje jej cechy. Można przenosić ją w czasie i przestrzeni. 

Wiadomość - to informacja, która zaspokaja nasze potrzeby poznawcze, odpowiada na pytania, wywołuje reakcje fizyczne, emocjonalne, intelektualne.

Decyzja - to akt nielosowego wyboru jednego z wielu możliwych wariantów działania.

Kryterium informacji dzieli decyzje na podejmowane w warunkach:
• pewności
• ryzyka
• niepewności
• konfliktu

Dane to wszelkie liczby, fakty, pojęcia podane w sposób umowny i przystosowany do porozumienia się, interpretacji, przetwarzania lub przesyłania metodami ręcznymi lub automatycznymi. Informacja to znaczenie, jakie przypisuje się danym, biorąc pod uwagę konwencję, użytą do ich interpretacji.

Przetwarzanie danych - to, jakiekolwiek operacje wykonywane na danych, między innymi:
· zbieranie, 
· utrwalanie, 
· przechowywanie, 
· opracowywanie, 
· zmienianie, 
· udostępnianie, 
· usuwanie.

Na system informacyjny składają się trzy poziomy
• nieformalny system informacyjny - zbiór wzorców zachowań, które w procesie socjalizacji poznają wszyscy pracownicy 
• formalny system informacyjny - jawne nakazy dotyczące zachowania: zasady, regulaminy, oficjalna struktura władzy. 
• techniczny system informacyjny - opisujący organizację w kategoriach przepływu komunikatów (np. o wykonanych planach, transakcjach) oraz w kategoriach działań związanych z przetwarzaniem danych niezbędnych do realizacji zadań organizacji. Techniczny system informacyjny jest zwykle budowany jako wsparcie dla formalnego systemu informacyjnego. Dawniej był to obieg dokumentów, obecnie jest to skomputeryzowany system informacyjny, czyli system informatyczny.

Komentarze

Bądź na bieżąco

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Weebly Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblerze Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinterest Introwertyczka na We♥it Introwertyczka na Bloglovin Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Pingerze Introwertyczka na Filmwebie Forum dla Ciebie Introwertyczka na Disqusie Napisz do mnie Subskrybuj blog
Kopiowanie wierszy i opowiadań jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.